Стипендии

Oxford Tutorial College

По време на изложението, училището ще предлага до 40% академична стипендия  от таксата за обучение. Специални стипендии за кандидати, които планират да кандидатстват медицина, стоматология, бизнес, право, математика, инженерни науки или ветиринарна медицина.

King's College Saint Michaels

За учебната 2018/2019 година училището предлага малко на брой стипендии за най-добрите си ученици. Стипендиите предлагат минимум 5% отстъпка от таксата за обучение.
По време на изложението , училището ще предлага 10%  намаление на пълната такса за кандидатстване.

Cardiff Sixth form College

За учебната 2018/2019 година предлаганите стипендии варират според конкретното училище. Сумите се дават като стипендии или финансова помощ за таксата за обучение. По време на изложението училището ще предлага до 50% от таксата за обучение след успешно полагане на входните изпити.

St. Clare’s Oxford

Колежът отпуска една пълна и две частични академични стипендии от таксата за обучение. Срокът за кандидатстване е до 19 януари 2019 г. Одобрените кандидати държат изпити в колежа и резултатите се обявяват на база цялостното представяне на изпитите, интервюто и академичните резултати от училище.

Lime House School

Училището ще предлага намаление на пълната такса за обучение след интервю с представителя за кандидатстване по време на изложението.

Strathallan School

По време на изложението училището ще предлага до 20% намаление на таксата за обучение за академично силни кандидати.

Earlscliffe College

По време на изложението училището ще предлага до 50% намаление на таксата за обучение за силни кандидати.

Rochester Independent College

По време на изложението училището ще предлага до 20% академична стипендия от таксата за обучение.

Abbey DLD Colleges

 Стипендиите са индивидуални на база резултатите от входните тестове.

D'Overbroeck's College

 По време на изложението училището ще предлага 6000 бр лири намаление на таксата за обучение на кандидати за IGCSE програмата / 15+г./.

Sidcot School

Училището обявява академична стипендия до 50% от пълната такса за отлични ученици, които кандидатстват по време на изложението.

 

*Актуална информация за стипендиите за учебната 2019/2020 година може да получите по време на изложението.