Hotel Institute Montreux-Swiss Education group

Създаденият през 1984 г. HIM се радва на отлична репутация по целия свят заради качеството на своите програми, които непрестанно се променят в зависимост от изискванията на бизнеса. HIM предлага програми в областта на бизнеса и туризма, които комбинират най-доброто от швейцарските традиции в хотелиерството с американските мениджърски практики.

HIM работи съвместно с американския Northwood University за програмата си American BBA Degree in Hospitality Management.

 

Образователна система: Швейцарски университет по туризъм и хотелиерство
Web адрес: http://www.integraledu.com/docs/flipunibg/site/132/