Culinary Arts Academy Switzerland-Swiss Education group

Culinary Institute Switzerland е разположен на пресечната точка на няколко европейски кулинарни традиции, сред които френската и италианската. Обучението, включващо теоретични и практически занятия, е организирано в малки групи от по 4 човека и дава възможност на студентите да вникнат във философията на европейската кулинария, да развият необходимите за професията умения и да се ориентират в практиките от миналото и новите тенденции.

 

Образователна система: Швейцарски университет
Web адрес: http://www.integraledu.com/docs/flipunibg/site/132/