The Hague University of Applied Sciences

Хага е политическата столица на Холандия и домът на кралското семейство. Градът е приютил различни култури и националности, и съчетава в себе си както предимствата и възможностите на големия град, така и духа на малкия. Тук се намират Международният криминален съд, трибуналът за военни престъпления, Европол. Градът е познат още като международен град на мира, правосъдието и сигурността. Хага е бизнес център със седалища на много международни компании.

The Hague University е елитен представител на учебните заведения с професионална насоченост. Притежава внушителна учебна база и модерно технологично оборудване. Преподавателският състав, както и чуждестранните студенти идват от над 100 страни. Преподава се в малки класове, като целта е по-голямо лично внимание от страна на преподавателите. Програмите позволяват семестър в партниращ университет в друга държава. Практическата част във всяка програма предвижда студентите да прекарат определен период по време на своето обучение в реално действащи компании и да открият своята професионална реализация.

 

Образователна система: Холандски държавен университет
Web адрес: http://www.integraledu.com/docs/flipunibg/site/80/