Нов български университет НБУ

Авторът на идеята за Нов български университет е проф. Богдан Богданов. Той е създател на университета като продължение на Дружеството за нов български университет, заедно с организационен комитет от учени, изследователи и предприемачи, като "Целта на дружеството е да проучва, разработва и прилага нови образователни подходи и програми, на основата на които да бъде създадена нова и алтернативна образователна институция, адекватна на демократичните промени в България след 1989". Проф. Богданов е председател на Настоятелството и изпълняващ длъжността ректор на НБУ от основаването му до 1995 г. До настоящия момент продължава да е председател на Настоятелството.

Университетът е учреден на 18 септември 1991 година с решение на Седмото велико народно събрание. През 2001 и 2005 година НБУ получава институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация. През 2004 година университетът е акредитиран и от The Open University във Великобритания.

Нов български университет въвежда за първи път в България кредитната система; обучението по образователните степени специалист, бакалавър и магистър; дистанционното и продължаващото обучение; електронното обучение.

Личности със световна известност са почетни доктори и почетни професори на НБУ, сред които - Александър Фол, Вера Мутафчиева, Жан-Пиер Вернан, Жил Липовецки, Милчо Левиев, Ричард Рорти, Робърт Йънг, Райна Кабаиванска, лорд Ралф Дарендорф, Волфганг Изер, Томас Сибиък, Стив Форбс и др.

Мисията на Нов български университет е:

 

Образователна система: Университет
Web адрес: http://www.news.nbu.bg/nachalo/ http://www.nbu.bg/entrance.php