Goldsmiths University of London

Goldsmiths University of London е британски изследователски университет с над 110-годишна история. Академичните предимства на университета са най-силни в сферата на дизайна, психологията, драмата, социологията, музиката, политическите науки, антропология и други.

Студентите могат да кандидатстват за настаняване в едно от 7-те общежития, където живеят около 400 души.

Близо 20% от учащите в Goldsmiths University of London са чужденци, което помага за създаването на разнообразна среда и среща на множество култури, подготвящи студентите за различната конкуренция на световния пазар на труда.

Образователна система: Университет
Web адрес: http://www.integraledu.com/docs/flipunibg/site/16/