The American College of Greece

Основан през 1875г., Американският колеж в Гърция е най-старият американски акредитиран колеж в Европа и най-големият частен колеж в Гърция.

Университетът е акредитиран от New England Association of Schools and Colleges. 64-акровият кампус на университета е домакин на дейна студентска общност, академични общества и студентски клубове, спортни екипи и артфестивали, дейности, свързани с изкуство.

Университетът подкрепя и помага обучаващите се да разширят хоризонтите си с международно обучение в чужбина и възможности за стажове.

 

Образователна система: Университет
Web адрес: http://www.integraledu.com/docs/flipunibg/site/138/