Dania Academy – University of Applied Sciences

Датската академия по бизнес и технологии е модерно висше учебно заведение, с кампуси в Рандерс и Виборг, който е на източния бряг на полуостров Ютланд, само на 35 км северно от втория по големина датски град - Орхус. Познато преди като Датска бизнес академия „Минерва“, учебното заведение отваря врати през 1989, като в рамките на 20 години установява традиции и силно развитие в програми като: маркетинг мениджмънт, икономика, маркетинг мениджмънт, медии и реклама, както и в специалността хотелиерство и управление на туризма.

Академията се помещава в нови и модернизирани сгради в южната част на града, като 2500-те студенти имат 24-часов достъп до IT центъра. Учебното заведение има тесни връзки с бизнеса и индустрията в региона, които спомагат значително за развитието на учебните му програми. Методите на преподаване имат за цел да развият уменията на студентите за самостоятелно мислене, новаторство и съвместна работа. Основните форми на преподаване включват индивидуална и групова работа, работа по проекти, интердисциплинарни занятия по учебни казуси и практическа работа (посещения във фирми). Учебният процес протича изцяло на английски. Лекционните занятия са обичайно в групи по 20-30 студенти. Глобалната перспектива е от особено значение за академията. Доказателството за това са широкият набор от чуждестранни парньори, обменни програми, програмите за международни студенти, които към момента са приели студенти от 30 различни националности.

Практическите проекти, посещенията на предприятия и фирми, както и стажантските програми помагат на студентите да добият ценен опит, който се оказва жизнено важен в тяхното професионално развитие.

Университетът съдейства за намиране на квартира. Интеграл помага на заминаващите с контакти и информация от студенти, които са вече на място.

Образователна система: Унивеситет
Web адрес: http://www.integraledu.com/docs/flipunibg/site/108/