EU Business School Barcelona

European Business school е едно от най-добрите бизнес училища в света. За кратката си история университетът е разработил система на престижно образование с качествено преподаване, конкурентна учебна атмосфера и мрежа от клонове в различни страни. Университетът предлага програми по бизнес науки със съвременна ориентация и персонална насоченост. По време на обучението студентите развиват и усъвършенстват професионалните и личните си качества, придобиват ценни бизнес умения и опит.

 

Образователна система: Международен университет с филиали в Швейцария, Испания, Германия, Сингапур
Web адрес: http://www.integraledu.com/docs/flipunibg/site/146/