NHL Stenden University of Applied Sciences

Stenden е модерен университет с бази в Холандия - Леуварден и Емен, в Южна Африка, Катар, Тайланд и Бали. Цел на университета е да подготви мениджъри с лидерски умения и отговорно поведение в един мултикултурен и бързо променящ се свят.

Леуварден е столица на провинция Фризланд. В последните години Леуварден e избиран два пъти за студентски град на годината в Холандия. Емен е столица на провинция Дренте. Намира се близо до границата с Германия и само на около 2 часа от Амстердам.

Като специалист в дадена област всеки студент не само е отлично запознат със спецификата на своята област, но и разсъждава критично върху възникващите проблеми. Обучението се провежда по метода на решаването на казуси и спомага за развитие на уменията за работа в екип и самостоятелно проучване.

Stenden university предлага отлични база и подкрепа на чуждестранните студенти. Всеки студент получава личен съветник от първия ден на своето обучение. Личният съветник подпомага студентите по време на цялата продължителност на тяхното образование. На разположение на учащите са: студентски стол, кафене, зали за почивка, фризьорски салон, трудова агенция, банков клон, компютърни зали и библиотека.

Студентите от университета имат възможност да участват в програмата Gran Tour. Чрез нея те могат да изкарат половин година от обучението си в някои от кампусите на университета в Южна Африка, Катар, Тайланд и Бали.

 

Образователна система: Холандски държавен университет
Web адрес: http://www.integraledu.com/docs/flipunibg/site/92/