HAN University of Applied Sciences

Университетът обръща специално внимание на факта, че студентите трябва да прекарат определен период по време на своето обучение в чужбина. Всички научават втори чужд език – холандски, немски, френски или испански. Гост-лекторите и отношенията с различни международни компании и виши учебни заведения от цял свят допринасят за международната репутация на учебните програми. HAN University партнира със 70 университета от цял свят, между които University of Windsor (Канада), Kingston University (Великобритания), University of Sunderland (Великобритания), University of Wisconsin (САЩ). За бързото адаптиране на чуждестранните студенти е създадена разнообразна програма за извънкласни занимания, която включва забавления, тематични срещи, екскурзии през уикенда до близките градове и други. В същото време, Университетът помага на студентите си да развиват своя бизнес дух, да придобиват практически и организаторски умения чрез работа в Student Management Association (SMA). Дружеството организира и срещи между различните факултети на университета, срещи с гост-лектори, ателиета, тематични дни. За всички тези дейности студентите търсят спонсори, нови идеи и накрая ги прилагат на практика.

Образователна система: Холандски държавен университет
Web адрес: http://www.integraledu.com/docs/flipunibg/site/82/