Cambridge Occupational Analysts - COA

Всепризнат международен изпит по анлийски език, нужен при кандидатстване в университети.

Образователна система: Изпит