Стипендии

 

 

Висшето образование в чужбина (както впрочем и в България) си има своята цена. За щастие някой добър човек е измислил стипендиите. Университетите също харесват този инструмент, който им гарантира достъп до талантливите кандидати навсякъде по света.

Вижте какво финансиране предлагат университетите партньори по проект „Световно образование” за българските кандидат-студенти.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ХОЛАНДИЯ | НОРВЕГИЯ | ФРАНЦИЯ | АВСТРИЯ | ЛИТВА | ГЪРЦИЯ | ИТАЛИЯ | ИСПАНИЯ | САЩ | РЕПУБЛИКА КОРЕЯ | БЪЛГАРИЯ | ГЕРМАНИЯ

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

 

University of South Wales

 

Стипендии за бакалаври за септември 2017: USW Academic Achievement Scholarship - Университетът Саут Уелс отпуска стипендии за бакалаври на база академичен успех. Стипендиите са в размер на 2000 бр. лири в брой на две вноски за първата година от обучението.

За да кандидатстват за стипендията студентите трябва да отговарят на следните условия:

 

Стипендии за магистри: Университетът отпуска еднократна стипендия от 1500 до 2000 бр. лири за всички кандидат-магистри за 2016, които имат успех от бакалавърската степен минимум Мн. Добър 5.00. За стипендията се кандидатства с отделен формуляр.

 

The University of Northampton

Университетът възнамерява да отпуска до 50 стипендии за отличен успех в размер на 3000 бр.лири за бакалаври. Кандидатстването ще става с отделен формуляр.

- Социална стипендия - £500 за първата година при семеен доход до £25,000

- Subject specific scholarships - Стипендии от 500 до 15 000 бр. лири за периода на обучение за различни специалности като: Accounting, Finance, Banking, Computing, Engineering, Еnvironmental Science, Education, Health, Fashion, Footwear, Leather, Law.

Кандидатстването ще става с отделен формуляр до 31 август 2017.

 

Canterbury CC University

Университетът предлага стипендии за студенти от ЕС, чиито семеен годишен доход е под 25 000 паунда на година. Стипендията е в размер на 3000 паунда, за целия период на обучение (по 1000 паунда на година).

 

Lancaster University

Българските студенти могат да ползват заем върху таксата на обучение от Student Loans Company.

Кандидатите за магистърскa програмa Management Science в Lancaster Management School имат възможност за стипендия на база отличен успех от бакалавърската си програма.

Бакалаври и магистри: Българските студенти могат да ползват заем от Student Loans Company за финансиране на обучението си.

 

London South Bank University

Бакалаври: Българските студенти могат да ползват заем от Student Loans Company за финансиране на обучението си. Спортни стипендии за бакалаври – до 3000 паунда в зависимост от сегашните и бъдещи достижения на кандидата. Предвидена е за професионално представяне в баскетбола и бойни спортове.

 

 

Anglia Ruskin University

Ruskin Books Plus -Университетът предлага уникален пакет от 400 лири под формата на ваучер за книги и учебни помагала.

Отпускат се и частични спортни стипендии до 1000 бр. лири за студенти, които се състезават на национално или международно ниво.

 

Bangor University

Entrance Scholarship - до 3000 лири за първата година, държи се изпит по един предмет в офис на Интеграл.

При годишен доход на семейството под 40 000 лири студентите получават стипендия от 500 до 1000 лири на година.

Отпускат се и спортни стипендии до £3000 годишно.

 

Swansea University

За Бакалаври:

Стипендиите се разпределят на равни вноски за трите години от обучението

За магистри:

Университетът предлага ограничени стипендии за определени специалности.

 

University of Hull

За 2017/2018 г. българските студенти могат да ползват заем от Student Finance за финансиране на обучението си.

Академични стипендии

University of Hull Merit Scholarship – За всички бакалаври, които започват обучението си през септември 2017, университетът предлага еднократна стипендия в размер на 2000 бр. лири за отличен успех от дипломата за средно образование (Отличен 5,50). Изплаща се на две равни вноски.

Achievement Scholarship – 4000 бр. лири общо за трите години от обучението на база отличен успех. Стипендията се получава на няколко вноски – 2000 бр. лири през първата година и по 1000 бр. лири за втората и третата година от обучението.

Социални стипендии

University of Hull Bursary – Еднократна стипендия в размер на 1000 бр. лири за първата година от обучението на бакалаври, чиито годишен семеен доход е под 25 000 бр. лири

Специален комитет разглежда кандидатурата на всеки студент и решава за коя стипендия да одобри кандидатурата. Получава се само една от тези стипендии.

 

Coventry University

Бакалаврите могат да ползват заем от Student Finance за финансиране на обучението си. Университетът предлага и ограничени стипендии за първокурсници от 1250 бр. лири на база академичен успех. Стипендиите са ограничен брой и ще бъдат разглеждани приоритетно по ред на постъпване.

За магистри университетът отпуска стипендии до 2000 бр. лири на база успеха от бакалавърската степен.

 

University of Westminster

Стипендии за бакалавърски програми

Университетът предлага различни стипендии за бакалаври в размер от 2000 до 6000 бр. лири на година на база академични постижения и финансова нужда. За стипендии се кандидатства с отделен формуляр до април.

Стипендии за магистърски програми

Университетът предлага различни стипендии, покриващи пълната или половината такса на обучение за студенти с отлични академични постижения и финансова нужда. За стипендиите се кандидатства с отделен формуляр Срокът за кандидатстване е до май 2017.

 

Richmond the American International University in London

Student Loans Company в размер на 6000 бр. лири от таксата на обучение. Така за студентите остава да платят такса от £3000. Кредитът започва да се изплаща след завършване при достигане на определен доход.

Стипендии за отличен успех за бакалаври

Кандидат-студенти с отличен успех може да кандидатства за стипендия в размер от 12.5 до 25 % от останалата част от таксата. При поддържане на добър успех (GPA 3.0 до 3.5) по време на следването, стипендията продължава да се получава.

Срок за кандидатстване за стипендията 31 август

Стипендии за отличен успех за магистри

Университетът предлага стипендии в размер на 10% отстъпка от таксата на обучение на студенти, приети в магистърска програма в университета. Стипендията се дава за отличен успех. За да кандидатстват за стипендията, студентите трябва да са потвърдили мястото си в университета до 1юни.

Магистърският заем не важи за програмите на Ричмънд. Има алтернативни начини за получаване на заем върху таксата на обучение от частни организации.

 

Bournemouth University

За бакалаври университета отпуска еднократна академична стипендия за успех от 5,5 нагоре от 1500 бр. лири. Университетът отпуска и частични спортни стипендии за изявени спортисти.

Стипендии за магистри са в размер на 2000 бр. лири за успех 5,0 от бакалавъра, приспада се от таксата на обучение

Студентите, приети магистратура в един от факултетите The Media School, The Business School и The School of Tourism, могат да получат стипендия за отличен успех, която се приспада от таксата на обучение и е в размер до 50%. Крайният срок за кандидатстване е 31 май и броят на стипендиите е ограничен. Отпускат се ограничени стипендии за студенти с музикални или спортни постижения.

 

Birmingham City University

Бакалаврите и магистрите могат да се възползват от студентския кредит, който се отпуска от Student Finance и покрива таксата на обучение

 

Bucks New University

Бакалаврите и магистрите могат да кандидатстват за заем върху таксата на обучение.

 

Staffordshire University

Бакалаврите и магистрите могат да кандидатстват за заем върху таксата на обучение.

 

University of Sunderland   

Автоматични стипендии


Get There Scholarship – Университетът предлага стипендия под формата на безплатна карта за транспорт или под формата на отстъпка в размер от 600 бр. лири от таксата за общежитие към университета.
The Excellence Scholarship – Стипендия за отличен успех за бакалаври(5.5 от дипломата за средно образование) в размер на 2,000 лири в брой, платими на две вноски през първата и втората година от обучението на бакалавърската степен.
Modern Languages Abroad Scholarship– Стипендия в размер на 1350 лири отстъпка от таксата за обучение за студенти, които са избрали да учат испански или френски в чужбина като част от обучението си.
Тези стипендии са автоматични и за тях не е необходимо да се кандидатства. Преди началото на учебната година студентите получават емайл дали са одобрени за Excellence Scholarship.


Стипендии, за които се кандидатства с формуляр при потвърдено място в университета.


The Sunderland Scholarship – Социална стипендия за бакалаври на база годишен семеен доход под 42 875 бр. лири. Стипендията е в размер на 2,000 лири в брой, платими на две вноски през първата и втората година от обучението на бакалавърската степен.


Study Abroad Scholarship – стипендия в размер на 1000бр. лири в брой за бакалаври на база годишен семеен доход под 42 875 бр. лири., които отиват на обучение в чужбина за една година.


Royal Television Society Scholarship-студенти в специалностите BA (Hons) Broadcast Media Production или BA (Hons) Broadcast Journalism могат да кандидатстват за стипендия до 3000 бр.лири.


Elite Athlete Scheme Scholarship – Стипендията е размер до 1000бр. лири за студенти, които са изявени спортисти. За да кандидатстват за тези стипендии студентите трябва да попълнят формуляр, както и да посочат University of Sunderland като приоритетен университет при потвърждаване на място.

 

The University of Bradford

Бакалаври

> Академична стипендия £ 3500 - при успех над 5,50 (60%) - общо за 3те години (1000 бр. лири за първата година плюс ваучер за учебни материали в размер на 500 бр. лири. За втората и третата година студентите получават по 1000 бр. лири при поддържане на отличен успех)

> £ 1500 - при успех над 5,30 - общо за 3те години (500 бр. лири за първата година плюс ваучер за учебни материали в размер на 500 бр. лири. За втората и третата година студентите получават по 500 бр. лири при поддържане на отличен успех)

> Социална стипендия £ 500 / за първата година на бакалавъра за студенти от ЕС със год. семеен доход под £ 30 000, £ 600 за втората година и £ 700 за третата година

Магистри

Ограничен брой стипендии до 50% отстъпка от таксата за MBA програма.

 

University of Chichester

Бакалаврите и магистрите могат да кандидатстват за заем върху таксата на обучение.

 

University of Portsmouth

20% намаление от таксата за студенти, завършили бакалавърска степен в University of Portsmouth, които са решили да продължат с магистърската си програма в същия университет.*

 

University of Salford

Бакалаври: Стипендия за отличен успех в размер на 2000 лири, която се дава в брой, на вноски, на новоприетите и потвърдили мястото си студенти за първата година от обучението.

Магистри: Стипендии за отличен успех (Vice Chancellor’s Excellence Scholarship) в размер на 1500 бр. лири под формата на отстъпка от такса обучение; за програмата МВА стипендията е 4000 бр. лири отстъпка от такса обучение.

 

Northumbria University Newcastle

 

За бакалаврите университетът предлага стипендии за отличен успех в размер на £2,000 на студентите от ЕС с оценка от дипломата за средно образование Отличен 5.60 за първата година от обучението. Отпускат се и спортни стипендии.

Университетът отпуска 3 стипендии за бакалаври, покриващи половината от таксата на обучение (4625 бр. лири). За да участват в конкурса за стипендиите, студентите трябва да потвърдят мястото си в университета и да изпратят кратко видео от 30 секунди.

Магистрите от ЕС, които са завършили бакалавърската си степен с Мн.Добър 5.00, могат да получат 5% или 10% отстъпка от таксата на обучение. Завършилите бакалавърска степен в университета или учили на разменни начала в университета, могат да получат допълнителни до 20% отстъпка. За някои конкретни магистърски специалности може да се кандидатства за допълнителна стипендия до 2750 бр. лири до началото на март.

 

 

НАЧАЛО

ХОЛАНДИЯ

Tilburg University


Ежегодно университетът отпуска 50 стипендии за отлични международни студенти, приети в магистърски програми.

 

 

                                                                         НАЧАЛО

 

ГЪРЦИЯ

American College of Thessaloniki


Бакалаври
Отпусканите стипендии са на база успех. Максималната стипендия, която може да получи един студент, е 75% от таксата на обучение. За да запази стипендията, студентът трябва да поддържа определен успех през годините на следването. Стипендиите се раздават на принципа „first come, first serve”, така че при ранно кандидатстване шансовете за по-висока стипендия са по-големи. Препоръчителен срок за кандидатстване - 30 март.

Магистри

Alpha Bank отпуска 5 стипендии от 50% от таксата за обучение за кандидати по MBA програмата на база академичен успех.

 

НАЧАЛО

ИСПАНИЯ

EU Business School


Университетът предлага стипендия в размер на 30% от таксата обучение. Изисквания: успех 5,50, TOEFL iBT мин. 90 т. Есе на конкретна тема зададена от университета. Към формуляра за кандидатстване за стипендия, студентите трябва да приложат есе с дължина от 500 думи на тема, зададена от университета. Краен срок за кандидатстване за стипендия: 31 март.

 

НАЧАЛО

САЩ

Green River Community College


Новозаписаните чуждестранни студенти могат да кандидатстват за стипендия за отличен успех на базата на оценката от средното образование. Стипендиите са в размер на 300 до 2000 ЩД от таксата за обучение и се разпрделят за трите семестъра. Желаещите да вземат участие в програмата International Student Ambassador могат да получат финансова помощ до 1000 ЩД на семестър за извършване на доброволни дейности, свързани с програмата. И двете стипендии могат да се подновяват, стига се поддържа статус на редовно обучение. По време на обучението студентите могат да получават между 1500 и 5000 ЩД, работейки почасово (16 ч/седмица) на територията на колежа.

 

НАЧАЛО

ГЕРМАНИЯ

IUBH School of Business and Management

IUBH предлага стипендии на студентите си. Има налични три стипендии, които покриват съответно 20%, 30%, 50% от таксата за обучение. Критерият за получаване на такава стипендия са  необходими високи академични постижения  и изготвяне на проект  на тема „Фокус към бъдещето“(студентите трябва да представят своето обучение и визия за бъдещето си по атрактивен начин). В последствие, разпределението на стипендиите се случва  на конкурсен принцип и на база на  резултатите се определят и студентите, които ще получават трите стипендии. Крайният срок за кандидатстване за тях е  май 2017.

В университета 80% от студентите, които са граждани на ЕС, получават стипендия в различен размер като тя е максимум 3600€. Крайният срок за кандидатстване за тази стипендия е 1юли/1юни за зимен семестър в зависимост от кампуса или 1декември /1 януари за летен семестър. За да се кандидатства за стипендии за граждани на ЕС е необходимо и участието в интервю на място и представяне на бележки за доходите на родителите.